Rólunk

A TINISI EGY BESZÉDOKTATÁS.
Tanári gárdánkkal együtt azon dolgozunk, hogy tanulóinkat megtanítsuk németül beszélni.
 
 
MIBEN VAGYUNK MÁSOK, MINT EGY ÁTLAGOS NYELVOKTATÁS?
Nem beszéd-centrikus oktatást tartunk, hanem konkrétan beszéd-órákat.
Beszélni tanítunk kezdő szinttől a felsőfokig.
Az oktatás ráépül a nyelvtanra, de szóban, beszéd közben tanítjuk meg azt, vagyis egyből a gyakorlatra készítünk fel meg. Ez a titka annak, hogy sokkal egyszerűbben, gyorsabban és eredményesebben tanulnak meg nálunk az emberek németül.
Mi ennek az oka?
A nyelvtan és a szavak tanulása passzív tudást ad. Ezzel szemben a beszédhez aktív tudásra van szükség.
Nagyon nehéz a passzív tudást aktívvá tenni, így az emberek hiába tudnak teszteket kitölteni, vagy tudják elméletben a nyelvtant ettől még nem tudnak kommunikálni.
Ezen az sem segít sokat, hogy sokszor lehet azt hallani, hogy: „Ne szólalj meg, amíg nem tudsz helyesen beszélni”, mert ez kialakít egyfajta gátlás. – Ez egy nagyon hibás gondolkodás.
BESZÉLJ!
Beszélj, ahogy tudsz és majd idővel egyre helyesebb lesz. – ez az a hozzáállás, ami előre visz.
Ennek tükrében apró, pici lépcsőnként építjük fel tanulóink tudását, és tanítjuk őket beszélni akár teljesen kezdő szinttől is.
 
 
MIT ÉRHETSZ EL VELÜNK?
 
Oktatásunk során figyelünk arra, hogy azt tanítsuk meg, amire szükséged van az élethez, munkához.
Ennek érdekében egyéni órákat tartunk és a tananyag is egyéni igényeknek megfelelően alakul.
Módszerünkkel tanulóink nagyon hamar sikerélményeket érnek el, így könnyebben győzik le gátlásaikat, gyorsabban jutnak el az aktív nyelvtudásig.
Egy-egy nyelvi szintet akár néhány hónap alatt képesek teljesíteni.
Kb 20-25 alkalom alatt elérhető nulláról az A1-es szint, vagy az A1-ről az A2.
Efelett több időre van szükség a fejlődéshez, de nem többszáz órára.
 
HOL TARTJUK AZ ÓRÁKAT?
 
Óráinkat skype-on tartjuk, így nem kell utazgatni, kényelmesen, otthonról lehet tanulni, az utazással megspórolt időt pedig gyakorlással vagy pihenéssel lehet tölteni.
 
A LÉGKÖR:
 
Ez az egyik legfontosabb eleme az oktatásunknak.
Tanáraink nyelvtudása kiemelkedő, egy részük német anyanyelvű, vannak, akik német területen éltek, tanultak.
Minden tanárunk beszél magyarul is, amit szintén fontosnak tartunk.
Nagyon nagy gyakorlattal rendelkeznek, emellett kedvesek, segítőkészek és empatikusak.

Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy barátságos, kedves, szerethető emberek legyenek, ez az oktatásunkat alapvetően határozza meg.
Nagy odafigyeléssel választjuk meg azt is, hogy a jelentkezőnk melyik tanárunknál tanuljon, szem előtt tartva az igényeket, a személyiséget és a szimpátiát.
Oktatóink kifejezetten figyelnek arra, hogy az órák barátságosak, kellemesek legyenek, így tanulóink nem utálattal tanulnak és szívesen vesznek részt az órán.
Ha szívesen veszel részt az órán, akkor sokkal intenzívebben figyelsz.
Ennek az intenzív odafigyelésnek köszönhetően nagyon hamar magadon is érzed a fejlődést, ami szintén előre visz.
Ezért tartjuk olyan fontosnak a „LÉGKÖR”-t.
 
 
NYELVTUDÁS-SZINTEK MAGYARÁZATA A KÖZÖS EURÓPAI REFERENCIASZINT ALAPJÁN:
(„Társalgási” és „folyamatos beszéd” szint)
A1:
„Egyszerű módon képes vagyok társalogni, ha a másik személy lassabb beszédtempóval hajlandó megismételni vagy átfogalmazni a mondanivalóját, illetve ha segít nekem is elmondani azt, amit akarok. Képes vagyok egyszerű kérdéseket feltenni és azokra válaszolni az alapszükségleteim és a nagyon általános témákat illetően.
Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudom mutatni a lakhelyemet és az ismerőseimet.”
A2:
Képes vagyok egyszerű kommunikációra, amely során valamely ismert témáról vagy cselekvésről egyszerűen és közvetlenül információt cserélek valakivel. Röviden a mindennapi párbeszéd is megy, de általában nem értek meg annyit, hogy folyamatos maradjon a beszélgetés.
Bizonyos szavakkal, kifejezésekkel és egyszerű fogalmazásmóddal beszélni tudok a családtagjaimról és másokról, az életkörülményeimről, a tanulmányaimról, a jelenlegi és a korábbi munkámról
(kiegészítés: összetett mondatokban képes vagyok kommunikálni és megérteni azt)
 
B1: (Alapfok)
Elboldogulok a legtöbb olyan társalgási szituációban, amely a nyelvterületen való utazgatás során felmerülhet. Felkészülés nélkül képes vagyok bekapcsolódni társalgásokba, amelyek valamely ismert vagy számomra érdekes témáról szólnak, illetve kapcsolódnak a mindennapi élethez (pl. család, hobbi, munka, utazás, aktuális események)
Egyszerű módon képes vagyok összekapcsolni a mondataimat, hogy az élményeimről, bizonyos eseményekről, az álmaimról, a reményeimről és a terveimről beszámoljak. Röviden indokolni és magyarázni is tudom a véleményemet, a terveimet. El tudok mesélni egy történetet, egy könyv vagy film cselekményét, továbbá le tudom írni, rám hogyan hatott a mű.
B2: (Középfok)
Bizonyos fokú folyékonysággal tudok társalogni, így lehetséges számomra, hogy anyanyelvűekkel rendszeresen elbeszélgethessek. Aktívan részt tudok venni az ismert témákról folyó társalgásokban úgy, hogy közben kifejtem és fenntartom a véleményem.
Világos és részletes leírásokat tudok adni sok mindenről, ami az érdeklődési körömbe tartozik. Egy ismert témáról ki tudom fejteni a véleményem úgy, hogy megemlítem az egyes lehetőségek előnyeit és hátrányait.
C1: (Felsőfok)
Folyékonyan és azonnal ki tudom magam fejezni; nem sokat keresgélem a szavakat. Rugalmasan és hatásosan használom a nyelvet mind személyes, mind szakmai célokra. Gondolataimat és véleményemet pontosan fogalmazom meg, és ügyesen ragálok a többiek hozzászólásaira.
Világosan és részletesen tudok leírni bonyolult dolgokat más, mélyebben kapcsolódó témaköröket is bevonva, egyes elemeket részletezve, illetve a megfelelő következtetéssel zárva a mondanivalómat